itemscope itemtype="http://schema.org/Article">

К 35-летию Спитакского землетрясения

Памяти Олега Ивановича Лобова, основателя РОИС, бывшего вице-премьера РФ и секретаря Совета безопасности

Бывший СССР 
0
160
Время на чтение 5 минут
Фото: Предоставлены автором

Статья посвящается Олегу Ивановичу Лобову, организатору ликвидации последствий того разрушительного землетрясения, организатору последующего восстановления зоны бедствия, величайшему и поистине честному российскому другу от благодарного армянского народа, бывшему 2-му секретарю Коммунистическая партия Армении. Согласно данным, опубликованным Статистическим комитетом Армении, объем строительства в Армении в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился почти на 7 миллиардов драмов (180 миллионов долларов).

В последние годы и в Ереване, и в бывшей зоне землетрясения, в регионах нет места и паузы, повсюду стройки и перевернутые краны. В последние годы в Армении также существует проблема концентрации, то есть по данным 2022 года в городе Ереване сосредоточено 1 миллион 92 тысячи из 2-миллионного 961-тысячного населения Армении. Последний раз население РА достигало 3 миллионов человек в 2015 году, но и тогда такого количества жилищного фонда не строилось. Сегодня Армения сталкивается с серьезной проблемой загрязнения воздуха пылью. Это подтверждают специалисты нашего офиса РОИС Армения.

Следующая проблема, которая, по мнению специалистов по недвижимости, прогнозируется на следующий год, заключается в том, что с 2024 года начнется коллапс сектора недвижимости, поскольку снизится спрос на жилищное строительство и потребление. Большинство россиян, приехавших в Армению в последнее время и чья работа обеспечивает часть экономического роста РА, уже покинули Армению.

По данным источников нашего офиса РОИС в Армении, застройщики построили многоэтажки, «центры» и новые районы, опираясь на них и на постоянно поселившихся в Армении граждан, сравняв все с землей, но потребление снижается незначительно. понемногу. Подобное предсказуемо, но произойти совершенно не может. В случае такого спроса ожидается не остановка продаж, а падение цен.

Есть предложение, цена низкая, спрос есть, он растет. Более того, после отмены Закона о возврате подоходного налога продажи могут снизиться.

7 декабря исполнится 35 лет со дня Спитакского землетрясения. В Ереване наблюдается строительный бум, и не все семьи, пострадавшие от землетрясения, обеспечены квартирой.

Սպիտակի երկրաշարժի 35 ամյակի կապակցությաբ․ Ի հիշատակ Օլեգ Իվանի Լոբովի՝ ՌՕԻՍ -ի հիմնադրի, ՌԴ նախկին փոխվարչապետ և Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի։ Նվիրվում է Օլեգ Իվանի Լոբովին ՝ այդ ավերիչ երկրաշարժի հետևանքների վերացման, աղետի գոտու հետագայում վերականգնման աշխատանքների կազմակերպիչ, երախտապարտ հայ ժողովրդի մեծագույն և իսկական ազնիվ Ռուս բարեկամ ՝ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության նախկին 2-րդ քարտուղարին․ Հայաստանի Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն՝ 2022 թվականին Հայաստանում շինարարության ծավալները, 2021 թվականի համեմատ, ավելացել են գրեթե 7 մլրդ դրամով / 180 միլլիոն դոլլար/։

Վերջին տարիներին թե՛ Երեւանում, թե՛ նախկին երկրաշարժի գոտում, մարզերում տեղ ու դադար չկա, ամենուր շինարարական հրապարակներ են եւ վեր խոյացած կռունկներ։ Վերջին տարիներին Հայաստանում կա նաեւ կենտրոնացվածության խնդիր, այսինքն՝ ըստ 2022 թվականի տվյալների՝ Երեւան քաղաքում կենտրոնացված է ՀՀ 2 մլն 961 հազար բնակչության՝ 1 մլն 92 հազարը։ Վերջին անգամ ՀՀ բնակչության թիվը 3 միլիոն է հասել 2015 թվականին, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ չկար բնակարանային ֆոնդի նման քանակի կառուցում։ Այսօր Հայաստանը հենց այդ պատճառով կանգնած է փոշուց օդի աղտոտման լուրջ խնդրի առաջ. այս մասին փաստում են մեր ՌՕԻՍ -ի Հայաստանի գրասենյակի մասնագետները։

Հաջորդ խնդիրը, որը, ըստ անշարժ գույքի ոլորտի մասնագետների, կանխատեսվում է հաջորդ տարի, այն է, որ 2024 թվականից անշարժ գույքի ոլորտում կոլապս է սկսվելու, քանի որ բնակարանաշինության պահանջարկը եւ սպառումը քչանալու է։ Հայաստան վերջին շրջանում եկած ռուսների մեծ մասը, որոնց աշխատանքով էլ պայմանավորված է ՀՀ տնտեսական աճի մի մասը, արդեն լքել է Հայաստանը։

Ըստ մեր ՌՕԻՍ -ի Հայաստանի գրասենյակի աղբյուրների՝ կառուցապատողները հենց նրանց եւ Հայաստան եկած մշտական բնակություն հաստատած քաղաքացիների վրա հույս դնելով են կառուցել բարձրահարկ շենքեր, «դաունթաուններ» եւ նոր թաղամասեր՝ ամեն ինչ հողին հավասարեցնելով, սակայն սպառումը քիչ-քիչ կրճատվում է։ Նման բան կանխատեսելի է, բայց բացարձակ այդպես չի կարող լինել. Նման պահանջարկի դեպքում ոչ թե վաճառքի կանգ է սպասվում, այլ գների անկում։

Առաջարկ կա, գինը ցածր է, պահանջարկ կա, բարձրանում է։ Ասեմ ավելին՝ եկամտահարկի վերադարձի օրենքի չեղարկումից հետո, հնարավոր է, վաճառքը քչանա:

Դեկտեմբերի 7-ին կլրանա Սպիտակի երկրաշարժի 35-րդ տարելիցը. Երեւանում կառուցապատման բում է, իսկ երկրաշարժից տուժած ընտանիքներից դեռ ոչ բոլորն են բնակարանով ապահովված: Արայիկ Սարգսյան, ակադեմիկոս, Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի անդամ, ՌՕԻՍ-ի Հայաստանի գրասենյակի նախագահ․

In connection with the 35th anniversary of the Spitak earthquake. In memory of Oleg Ivan Lobov, founder of ROIS, former Deputy Prime Minister of the Russian Federation and Secretary of the Security Council. It is dedicated to Oleg Ivani Lobov, the organizer of the elimination of the consequences of that devastating earthquake, the organizer of the subsequent restoration of the disaster area, the greatest and truly honest Russian friend of the grateful Armenian people, the former 2nd secretary of the Communist Party of Armenia. According to the data published by the Statistical Committee of Armenia, the volume of construction in Armenia in 2022, compared to 2021, increased by almost 7 billion drams / 180 million dollars/.

In recent years, both in Yerevan and in the former earthquake zone, in the regions, there is no place or pause, there are construction sites and overturned cranes everywhere. In recent years, there is also a problem of concentration in Armenia, that is, according to the data of 2022, 1 million 92 thousand of the 2 million 961 thousand population of Armenia is concentrated in the city of Yerevan. The last time the population of RA reached 3 million was in 2015, but even then there was no such amount of housing stock being built. Today, Armenia is facing a serious problem of air pollution due to dust. This is confirmed by the specialists of our ROIS Armenia office.

The next problem, which according to real estate specialists is predicted for next year, is that from 2024, the collapse of the real estate sector will begin, as the demand for housing construction and consumption will decrease. Most of the Russians who came to Armenia recently, whose work is responsible for a part of RA's economic growth, have already left Armenia.

According to the sources of our ROIS Armenia office, the developers have built high-rise buildings, "downtowns" and new districts relying on them and the citizens who have settled permanently in Armenia, razing everything to the ground, but the consumption is reduced little by little. Such a thing is predictable, but it absolutely cannot happen. In case of such a demand, not a stop of sales is expected, but a drop in prices.

There is an offer, the price is low, there is a demand, it is rising. What's more, after the repeal of the Income Tax Refund Act, sales may decline.

December 7 will mark the 35th anniversary of the Spitak earthquake. There is a construction boom in Yerevan, and not all of the families affected by the earthquake are provided with an apartment.

Араик Саргсян, академик, действительный член Инженерной академии Армении, президент армянского офиса РОИС

Верхнее фото: А. Саргсян (почетный консул Македонии) на фоне памятника А.С. ГрибоедовуЛобов Олег ИвановичНовостройки Еревана сегодня

Ульяна Лобова, Светлана Лобова и Араик Саргсян перед залом на Троекуровском, 10.09.2018

Заметили ошибку? Выделите фрагмент и нажмите "Ctrl+Enter".
Подписывайте на телеграмм-канал Русская народная линия
РНЛ работает благодаря вашим пожертвованиям.
Комментарии
Оставлять комментарии незарегистрированным пользователям запрещено,
или зарегистрируйтесь, чтобы продолжить

Сообщение для редакции

Фрагмент статьи, содержащий ошибку:

Организации, запрещенные на территории РФ: «Исламское государство» («ИГИЛ»); Джебхат ан-Нусра (Фронт победы); «Аль-Каида» («База»); «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»); «Движение Талибан»; «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»); «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»); «Асбат аль-Ансар»; «Партия исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»); «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»); «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»; «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»); «Меджлис крымско-татарского народа»; Международное религиозное объединение «ТаблигиДжамаат»; «Украинская повстанческая армия» (УПА); «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО); «Тризуб им. Степана Бандеры»; Украинская организация «Братство»; Украинская организация «Правый сектор»; Международное религиозное объединение «АУМ Синрике»; Свидетели Иеговы; «АУМСинрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph); «Национал-большевистская партия»; Движение «Славянский союз»; Движения «Русское национальное единство»; «Движение против нелегальной иммиграции»; Комитет «Нация и Свобода»; Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство»; Движение «Колумбайн»; Батальон «Азов»; Meta

Полный список организаций, запрещенных на территории РФ, см. по ссылкам:
http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html

Иностранные агенты: «Голос Америки»; «Idel.Реалии»; «Кавказ.Реалии»; «Крым.Реалии»; «Телеканал Настоящее Время»; Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi); Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC); «Сибирь.Реалии»; «Фактограф»; «Север.Реалии»; Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»; Чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT»; Пономарев Лев Александрович; Савицкая Людмила Алексеевна; Маркелов Сергей Евгеньевич; Камалягин Денис Николаевич; Апахончич Дарья Александровна; Понасенков Евгений Николаевич; Альбац; «Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет"»; межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург»; Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие»; Мирон Федоров; (Oxxxymiron); активистка Ирина Сторожева; правозащитник Алена Попова; Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс»; автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг «Акцент»; некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией»; программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА»; Красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа»; некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан»; интернет-издание «Медуза»; «Аналитический центр Юрия Левады» (Левада-центр); ООО «Альтаир 2021»; ООО «Вега 2021»; ООО «Главный редактор 2021»; ООО «Ромашки монолит»; M.News World — общественно-политическое медиа;Bellingcat — авторы многих расследований на основе открытых данных, в том числе про участие России в войне на Украине; МЕМО — юридическое лицо главреда издания «Кавказский узел», которое пишет в том числе о Чечне; Артемий Троицкий; Артур Смолянинов; Сергей Кирсанов; Анатолий Фурсов; Сергей Ухов; Александр Шелест; ООО "ТЕНЕС"; Гырдымова Елизавета (певица Монеточка); Осечкин Владимир Валерьевич (Гулагу.нет); Устимов Антон Михайлович; Яганов Ибрагим Хасанбиевич; Харченко Вадим Михайлович; Беседина Дарья Станиславовна; Проект «T9 NSK»; Илья Прусикин (Little Big); Дарья Серенко (фемактивистка); Фидель Агумава; Эрдни Омбадыков (официальный представитель Далай-ламы XIV в России); Рафис Кашапов; ООО "Философия ненасилия"; Фонд развития цифровых прав; Блогер Николай Соболев; Ведущий Александр Макашенц; Писатель Елена Прокашева; Екатерина Дудко; Политолог Павел Мезерин; Рамазанова Земфира Талгатовна (певица Земфира); Гудков Дмитрий Геннадьевич; Галлямов Аббас Радикович; Намазбаева Татьяна Валерьевна; Асланян Сергей Степанович; Шпилькин Сергей Александрович; Казанцева Александра Николаевна; Ривина Анна Валерьевна

Списки организаций и лиц, признанных в России иностранными агентами, см. по ссылкам:
https://minjust.gov.ru/uploaded/files/reestr-inostrannyih-agentov-10022023.pdf

Араик Саргсян
Израиль проиграл войну, что дальше?
ХАМАС стал могильщиком мирового глобализма и сионизма
05.02.2024
Уйдёт ли Китай из стратегического порта Гвадар?
К этому может привести ирано-пакистанский конфликт в Белуджистане
20.01.2024
США на стороне варварства Израиля в секторе Газа
Каким будет гражданское устройство Газы после окончания войны?
27.12.2023
Путин и Раиси начертят новые границы Ближнего Востока и Кавказа
Алиев остаётся единственной надеждой США
08.12.2023
Миф или реальность?
США и Китай решили создать государство Палестина?
22.11.2023
Все статьи Араик Саргсян
Бывший СССР
Славянская идея и страстотерпцев «непобедимая дерзость»
Удержать Европу от обесовления может только объединение славян вокруг России
22.02.2024
Поезд памяти и славы
Делегация из города-героя Ленинграда посетила город-герой Сталинград
22.02.2024
«С Горбачёвым — потеряли страну, а с Путиным — её обрели»
Крым вернулся в Россию, защитили наших братьев в Донбассе и Новороссии, а сегодня возвратили природные богатства
22.02.2024
День памяти святителя Иннокентия Иркутского
Сегодня мы также вспоминаем литератора С.Н.Марина, генерала кн. Д.Н.Кропоткина, купца Г.П.Елисеева, журналиста В.М.Дорошевича, игумена Серафима (Кузнецова) и контр-адмирала И.Р.Дубягу
22.02.2024
Все статьи темы
Последние комментарии
Воевать и побеждать, остановить самоуничтожение русских!
Новый комментарий от Владимир Петрович
22.02.2024 15:17
«По масштабу прорыв сравним с битвами Великой Отечественной»
Новый комментарий от Русский танкист
22.02.2024 15:05
«Да» и «нет» не говорите, красный с белым не берите
Новый комментарий от Михайлюк Б.П.
22.02.2024 14:35
Chronicles: Дональду Трампу повезло с врагами
Новый комментарий от Павел Тихомиров
22.02.2024 14:20
Мои архиереи
Новый комментарий от Советский недобиток
22.02.2024 13:53
Поросёнков подлог
Новый комментарий от САИД
22.02.2024 12:27